Lời chào của Giám đốc điều hành 

Công ty an ninh tòa nhà chịu trách nhiệm về an ninh công ty, SECUANDB Co., Ltd. 

SECUANDB Co., Ltd. là một công ty biết giá trị của sự đổi mới.


SECUANDB Co., Ltd. khởi đầu là công ty một người có tên là INT Technology vào năm 2001 và đã đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh kiểm soát và truy cập như thẻ RF ID và đầu đọc thẻ. Năm 2004, công ty đổi tên thành AN NINH VÀ TỐT NHẤT và đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh ngoài lĩnh vực kiểm soát truy cập sang lĩnh vực IBS.Chúng tôi đang dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật, CNTT và IOT bằng cách phát triển và thương mại hóa các sản phẩm mới thông qua các mối quan hệ hợp tác với các công ty trong các lĩnh vực khác nhau.Chúng tôi sẽ trở thành Công ty TNHH SECUANDB Co., Ltd. nỗ lực hết mình với một trái tim duy nhất.Cảm ơn.