[News1] KT, hợp tác phát triển sản phẩm với các công ty liên doanh… SECUANDB Co. Ltd.

KT phát triển các sản phẩm liên doanh với các công ty liên doanh ... Đá Lucid, SECUANDB Co. Ltd.Các nhân viên của EYL được chọn cho chương trình hợp tác biz lần thứ 2 của KT đang thảo luận về việc phát triển một máy tạo số ngẫu nhiên lượng tử siêu nhỏ và kế hoạch thương mại hóa của KT (do KT cung cấp) © News1 Lựa chọn 6 công ty cho nhiệm kỳ 2 của chương trình hỗ trợ 'Biz Collaboration'
(Seoul = News 1) Phóng viên Cha Yun-ju = KT thông báo vào ngày 7 rằng họ đã chọn 6 công ty cho giai đoạn hai của chương trình 'Biz Collaboration' để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và mạo hiểm.


Chương trình này do KT và Trung tâm Kinh tế Sáng tạo và Đổi mới Gyeonggi đồng điều hành, hỗ trợ R & D của các công ty liên doanh, ứng dụng bằng sáng chế, sản xuất nguyên mẫu, tiếp thị và quan hệ công chúng để cùng thương mại hóa. KT đã chọn ra 7 công ty cho giai đoạn đầu tiên vào tháng 3 và có kế hoạch hỗ trợ 20 công ty hàng năm.
Sáu công ty được chọn lần này là ΔLucid Stone (phát triển giải pháp dịch vụ thực tế) ΔSecuNB (phát triển hệ thống phòng chống tội phạm và cháy nổ) ΔHidia Solutions (phát triển giải pháp viễn thông) ΔTooneed (tạo nội dung webtoon / web novel) ΔEYL (Nó là một siêu -máy tạo số ngẫu nhiên lượng tử nhỏ và sản phẩm ứng dụng) ΔHaegeoreum (công nghệ nông nghiệp và phát triển vật liệu).
Đồng thời khi được chọn, họ phát triển các sản phẩm và dịch vụ chung với bộ phận kinh doanh KT với mục tiêu tung ra trong năm nay.
Go Yoon-jeon, người đứng đầu Nhóm Phát triển Kinh doanh Tương lai của KT, cho biết, "Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa hỗ trợ để thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và mạo hiểm có triển vọng."URL - http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=421&aid=0002826903&sid1=001&lfrom=kakao