(2023) Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giải pháp bảo mật dựa trên IoT

16/11/2023

Ngày: 23.11.16 (Thứ Năm) 14:00 Chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác chung với Bando Construction, một công ty xây dựng quy mô vừa về các giải pháp bảo mật dựa trên IoT. SECQ&B sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các giải pháp bảo mật dựa trên IoT làm hài lòng khách hàng trong toàn ngành.