CQ-DB06 (Fail Safe Type)
Tính năng sản phẩm


  • Được sử dụng cho cửa kính, cửa chống cháy, cửa gỗ, v.v.
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Yêu cầu về nguồn điện

DC12V

Sự tiêu thụ năng lượng

Working, 900mA / Stand by, 00mA

Rơ le đầu ra

Door status sensing (COM, NO, NC)

Trọng lượng

0.68Kg

Vật chất
Aluminum, Stainless Steel
Đấu dây

Red(+12V), Black(Ground), Gray(COM)

Green(N.O), Yellow(OPEN)

Kích thước (W × H × D)
200(L)x24(W)x38(H) mm