Đầu đọc thẻ MSR-7000 có thể đăng ký tới 10.000 chủ thẻ.
Khi thẻ đã đăng ký ở gần MSR-7000, số thẻ sẽ hiển thị trên cửa sổ hiển thị và có thể truy cập.
Thẻ chưa đăng ký được hiển thị dưới dạng "Lỗi" trên màn hình.

Tính năng sản phẩm

  • hiệu suất nâng cao
  • Thiết kế cân nhắc sự tiện lợi của người dùng
  • đơn giá hợp lý
  • Dễ dàng để cài đặt
  • Bảo trì đơn giản và thoải mái
  • Khả năng mở rộng tuyệt vời

cấu hình hệ thông

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Phân công

đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Phương pháp xác thực
R/F ID card + password
Yêu cầu về nguồn điện
DC 12V/1.5A

Trưng bày

128x32 G/W Graphic LCD(Multilingual support)

Đăng ký người dùng

Access card, password: 100,000

Nhật ký sự kiện

1,000,000 pieces

mục đích sử dụng

Access Control

Băng tần

13.56MHz

Liên lạc

Single type, RS-485 communication, TCP/IP communication


Tải xuống