SB-5000F
Tính năng sản phẩm


  • Hệ thống nhập mật khẩu giả để ngăn mật khẩu bị lộ
  • Kiểm soát quyền truy cập vào quản trị viên với bản gốc kép
  • Điện áp cao và hệ thống phòng chống cháy nổ và hack
  • Tự khóa / khóa kép
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY : Glossy chrome / WINDOW : Black

Kiểu

RF-CARD KEY + Fingerprint type

3 Way (Fingerprint, PIN, Card key),

BLE(Option), Remote control(Option)

Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards, 100 fingerprints can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 71mm(W) X 162mm(H) X 17mm(D)
Inner body : 92mm(W) x 165mm(H) x 38mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : Glossy chrome
Interior Part : Flame Retardant ABS
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key


SB-5100
Tính năng sản phẩm


  • Hệ thống nhập mật khẩu giả để ngăn mật khẩu bị lộ
  • Kiểm soát quyền truy cập vào quản trị viên với bản gốc kép
  • Điện áp cao và hệ thống phòng chống cháy nổ và hack
  • Tự khóa / khóa kép
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY : Glossy chrome / WINDOW : Black

Kiểu

RF-CARD KEY + Fingerprint type

3 Way (Fingerprint, PIN, Card key),

BLE(Option), Remote control(Option)

Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards, 100 fingerprints can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 71mm(W) X 162mm(H) X 17mm(D)
Inner body : 92mm(W) x 165mm(H) x 38mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : Glossy chrome
Interior Part : Flame Retardant ABS
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key