SB-9000F
Tính năng sản phẩm


  • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường
  • Hệ thống khóa đôi bên trong
  • Chương trình điều hành giao tiếp hai chiều (LAN)
  • Kiểm soát truy cập bằng Cổng USB Bộ mã hóa thẻ chìa khóa thông minh (RTC)
  • Quản lý hiệu quả thông qua MasterCard
  • báo hết pin
  • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY: DARK GRAY, BLACK / WINDOW : BLACK

Kiểu

RF-CARD KEY-TYPE  Auto Lock (fixed handle type)

4 Way (Fingerprint, PIN, Card key, Manual Key),

BLE(Option), Remote control(Option), Face-recognition(Optional
Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards, 100 fingerprints can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 88.4mm(W) X 382.8mm(H) X 62.6mm(D)
Inner body : 85.4mm (W) X 394.4mm(H) X 65.9mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : flame-retardant ABS, GI
Interior Part : flame-retardant ABS, GI
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key
Điều kiện lắp đặt
Door thickness 40mm ~ 60mm