SB-6000
Tính năng sản phẩm


 • hiện đại và phong cách
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY : Silver / WINDOW : Black

Kiểu

RF-CARD KEY type

3 Way (PIN, Card key, Manual Key),

BLE(Option), Remote control(Option)
Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 81mm(W) X 319mm(H) X 63mm(D)
Inner body : 82mm(W) x 320mm(H) x 73mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : Aluminum Die Casting
Interior Part : Flame Retardant ABS
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key


SB-7000F
Tính năng sản phẩm


 • hiện đại và phong cách
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY : Silver / WINDOW : Black

Kiểu

RF-CARD KEY type + Fingerprint type

4 Way (Fingerprint, PIN, Card key, Manual Key),

BLE(Option), Remote control(Option)
Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards, 100 fingerprints can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 81mm(W) X 319mm(H) X 63mm(D)
Inner body : 82mm(W) x 320mm(H) x 73mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : Aluminum Die Casting
Interior Part : Flame Retardant ABS
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key