SB-8000
Tính năng sản phẩm


 • Đẩy kéo Loại: Mở khóa 1 bước (Đẩy từ bên ngoài và kéo từ bên trong)
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Kiểu

BODY : Gold, Dark Gray / WINDOW : Black

Chìa khóa thẻ

RF-CARD KEY + Fingerprint type / PUSH-PULL

3 Way (PIN, Card key, Manual Key),

BLE(Option), Remote control(Option)

Số lượng phím

Touch Wake-up RF Function applied

Nhiệt độ hoạt động

Up to 50 cards can be registered

Kích thước
-15~55℃
Vật liệu
Outer body : 85mm(W) X 395mm(H) X 63mm(D)
Inner body : 84mm(W) x 363.5mm(H) x 73mm(D)
Các thành phần
Exterior Part : Aluminum Die Casting
Interior Part : Flame Retardant ABS, Aluminum Die Casting
Điều kiện lắp đặt
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key


SB-8000F
Tính năng sản phẩm


 • Đẩy kéo Loại: Mở khóa 1 bước (Đẩy từ bên ngoài và kéo từ bên trong)
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Màu sắc

BODY : Gold, Dark Gray / WINDOW : Black

Kiểu

RF-CARD KEY + Fingerprint type / PUSH-PULL

4 Way (Fingerprint, PIN, Card key, Manual Key),

BLE(Option), Remote control(Option)

Chìa khóa thẻ

Touch Wake-up RF Function applied

Số lượng phím

Up to 50 cards, 100 fingerprints can be registered

Nhiệt độ hoạt động
-15~55℃
Kích thước
Outer body : 85mm(W) X 395mm(H) X 63mm(D)
Inner body : 84mm(W) x 363.5mm(H) x 73mm(D)
Vật liệu
Exterior Part : Aluminum Die Casting
Interior Part : Flame Retardant ABS, Aluminum Die Casting
Các thành phần
Outer body, Inner body, Mortise(Steel), Installation guide
Sets of Bolts, Batteries(4 pcs), Card Key, Manual Key