Tính năng sản phẩm


 • Đẩy kéo Loại: Mở khóa 1 bước (Đẩy từ bên ngoài và kéo từ bên trong)
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Yêu cầu về nguồn điện

DC 6V (Alkaline AA battery 4~8pcs(LR6 1.5V AA size))

điện khẩn cấp

DC 9V (6LF22) Optional

phương pháp điều khiển

SB-DP9000FS : 3Way

(Finger, Pin number, RF Card / App)

SB-DP9000FSK : 4Way

(Finger, Pin number, RF Card, Mechanical Key / App)

Kích thước (W × H × D)
Outer Body - 84(W)×352(H)×68(D)
Inner Body - 83.4(W)×369(H)×69.3(D)
màu sắc
Gold, Silver


Tính năng sản phẩm


 • Đẩy kéo Loại: Mở khóa 1 bước (Đẩy từ bên ngoài và kéo từ bên trong)
 • Chức năng phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống chống hoảng sợ: Một hệ thống có thể dễ dàng mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
 • Cảnh báo nhiệt độ cao bất thường: Cảm biến nhiệt độ tích hợp (phát hiện 60 ± 10 ℃) Tự động mở khóa cửa trong trường hợp hỏa hoạn
 • Chức năng nhập mật khẩu giả (để ngăn mật khẩu bị lộ)
 • báo hết pin
 • sự khởi tạo
phân công
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Yêu cầu về nguồn điện

DC 6V (Alkaline AA battery 4~8pcs(LR6 1.5V AA size))

điện khẩn cấp

DC 9V (6LF22) Optional

phương pháp điều khiển

SB-DP7000S : 2Way

(Pin number, RF Card / App)

SB-DP7000SK : 3Way

(Pin number, RF Card, Mechanical Key / App)

Kích thước (W × H × D)
Outer Body - 84(W)×352(H)×68(D)
Inner Body - 83.4(W)×369(H)×69.3(D)
màu sắc
Gold, Silver